Dış Ticarette Kolaylaştırıcı İşlemler Akıllı Sınırlar-Akıllı Gümrükler Paneli Düzenlendi

Derneğimiz ile ile Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği organizatörlüğünde;  "Dış Ticarette Kolaylaştırıcı İşlemler Akıllı Sınırlar Akıllı Gümrükler Paneli" düzenlendi.

22 Şubat 2019 tarihindeki panelin açılış konuşmasını DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Ceyhan yaptı.

Pamukkale Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz'ün Moderatörlüğü'nde gerçekleştirilen panelde; smart borders konusunda E.Gümrük ve Ticaret Müfettişi Fatih Uzun, e-ticaret, parasız ticaret, sanal para sistemleri, ortak yatırımcılık konularında Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Esat Burak Erçetin, ticaretin kolaylaştırılması kapsamındaki blockchain uygulamaları konusunda Gümrük ve Ticaret Müfettişi Faruk Şen, yetkilendirilmiş yükümlü konusunda E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Levent Özkardeş, sonradan kontrol konusunda ise E.Gümrük ve Ticaret Müfettişi Hasan Ceyhan bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenmekte olan ve altıncısı Denizli'de gerçekleştirilen panel, soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.


Bu Kategorideki Diğer Haberler