YÖNETİM KURULU


Sami CEYHAN
Başkan
 
Nadir ELİBOL
Başkan Yardımcısı
 
Hakan ATAY
Genel Sekreter

Ayhan TURNA
Yazı İşleri Sorumlusu

Münir Said KANDEMİR
Mali İşler Sorumlusu

Fatih UZUN
Sosyal İşler Sorumlusu
 
Selçuk ÖZDAMAR
Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanı
 
Hasan ÖZMEN
Eğitim ve Mesleki Dayanışma Komisyon Başkanı

Lütfi UYANIK
Tanıtım Ve Haberleşme